Preuzimanje programskih aplikacija

u tijeku je raspodjela programskih aplikacija za ustanove uključene u projekt Referalnog centra za godinu 2008/2009. Za svaku kontakt osobu za svaku ustanovu napravljeni su korisnicki brojevi (ukoliko niste dobili korisnicki broj obratite se emailom na cae_refcentar@fsb.hr). Sve programske aplikacije mogu se skinuti sa naseg servera od Ponedjeljka 09.03.2009. godine. Programske aplikacije ProEngineer, Fluent, Nastran, Algor i limitirani broj licenci CATIA mogu se koristiti sa servera Referalnog centra warlock.fsb.hr uz prethodnu najavu od strane kontakt osobe prema Referalnom centru.